ReadyPlanet.com
dot dot
หลักการเลือกซื้อเครื่องเลเซอร์

บทความ : หลักการซื้อเครื่องจักรอย่างชาญฉลาด

               ในปัจจุบัน เป็นโลกแห่งการแข่งขัน เป็นยุคแห่งผู้บริโภคมีอำนาจสูงสุด ปัจจัยที่เป็นส่วนสำคัญในการเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจก้าวหน้าเติบโตอย่างยั่งยืน คือการครองใจผู้บริโภค แต่ด้วยการที่จะครองใจผู้บริโภคนั้น ย่อมต้องเข้าใจในบริบทของลูกค้า หนึ่งในสิ่งสำคัญยิ่งคือ การบริการ

               การบริการ เป็นส่วนหนึ่งในการตลาดที่สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกว่าเรื่องราคา เพราะราคาสามารถเปรียบเทียบทางสถิติ ตัวเลขได้อย่างชัดเจน แต่การบริการเป็นเรื่องของสำนึกในการขาย พันธกิจ นโยบาย หรือ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพราะหากบริษัทผู้ขาย ไม่มีสำนึกในด้านบริการ จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าในระยะยาว เช่น หากลูกค้าซื้อเครื่องจักรในราคาที่ถูกกว่า แต่หลังจากใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง เครื่องเกิดปัญหา การบริการที่ล่าช้า การบริการที่ไม่มีความพร้อม ทั้งด้านบุคคลผู้ให้บริการ (ฝ่ายเทคนิค) อะไหล่ เครื่องมือ ฯลฯ ก็ส่งผลให้งานชะงัก เสียทั้งโอกาสและรายได้ อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของลูกค้าเลยทีเดียว

               ดังนั้น บทความนี้ จึงถูกเขียนขึ้น จากประสบการณ์ในการเป็นผู้จำหน่ายเครื่องจักร และให้บริการลูกค้ากว่า 800 รายทั่วประเทศ และเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ที่กำลังจะซื้อเครื่องจักร ไม่เพียงแต่จำกัดที่เครื่องเลเซอร์ แต่สามารถประยุกต์ได้กับเครื่องจักรแทบทุกชนิด ซึ่งในกรณีนี้ จะโฟกัสไปที่เครื่องจักรใหม่เท่านั้น (ไม่รวมถึงเครื่องจักรมือสอง ซึ่งจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มากกว่า)

                    จากประสบการณ์และปัญหาที่ได้รับทราบจากลูกค้า จะมีประเด็นใหญ่ๆดังนี้

1.  ซื้อแล้ว ทำงานไม่ได้ตามที่โฆษณาหรือพูดคุยกันไว้ (สเปคเครื่องทำได้ แต่พอทำงานจริงทำไม่ได้)

2.  เครื่องเสียจุกจิก ทำให้ไม่ได้รับการบริการอย่างเต็มที่ ( เพราะเสียบ่อยมาก ทางฝ่ายบริการไม่มีคิวมาดูแล)

3.  เครื่องที่มาส่งเป็นเครื่องย้อมแมว หรือเครื่องโชว์ ( ขายเครื่องเก่าแล้วโมเป็นเครื่องใหม่ให้ลูกค้า หรือตกลงเครื่องใหม่ แต่ส่งเครื่องโชว์ เพราะมีตัวโชว์ตัวเดียว)

4.  เครื่องเสีย หาอะไหล่ไม่ได้ หรือรออะไหล่นานหลายสัปดาห์ ( ไม่สต๊อคอะไหล่ไว้ รอส่งจากต่างประเทศเป็นเดือน)

5.  เครื่องเสีย ช่างไม่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์น้อย วิเคราะห์อาการไม่ถูกจุด ( ทำให้จ่ายเงินซ้ำซ้อน ซื้ออะไหล่ไปเรื่อยๆ จนเจอจุดที่เสีย)

                  ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวทางหรือหลักการสำคัญๆดังนี้

ก่อนซื้อเครื่อง

1.สอบถามรายละเอียด ราคา การบริการหลังการขาย การใช้งาน วิเคราะห์ต้นทุน และการนำไปใช้งานให้ละเอียด ชัดเจน ต้องไม่คลุมเคลือ เช่น บอกตัดเหล็กได้ แต่ไม่บอกต้องใช้แก๊สร่วม  หรือ แก๊ส 1 ถังตัดได้ กี่ชิ้น ต้นทุนเท่าไหร่ พอไปทำงานจริง ราคาต้นทุนสูงจนทำไม่ได้ ทำให้ซื้อเครื่องมาแล้วทำงานไม่ได้ หรือ อะไหล่สิ้นเปลืองราคาเท่าไหร่ ใช้งานนานแค่ไหน บางครั้ง ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองไม่กี่ครั้ง แพงกว่าราคาเครื่อง

2.เป็นไปได้ อย่าจองในงานเด็ดขาด แม้ผู้ขายจะให้ราคาหรือโปรโมชั่นน่าสนใจอย่างไรก็ตาม พึงระลึกเสมอว่า หลังงาน ราคาและโปรโมชั่นก็ยังคงเดิม เครื่องจักรเป็นสินค้าเฉพาะ ไม่มีการแย่งสินค้าตัวเดียวกันอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีเหลือเพียงตัวเดียวก็ตาม แต่ ผู้ขายก็ยังต้องสั่งเข้ามาขายอีกอยู่ดี

3.อย่าฟังเพียงสเปค หรือดูโบรชัวร์ อย่าดูเพียงการจัดสถานที่ในงาน หรือดูเพียงเว็บไซด์ เพราะสามารถตกแต่งข้อมูลรูปภาพได้ ต้องไปดูสถานที่จริง ถึงบริษัทผู้ขาย เพื่อวิเคราะห์ว่า รูปแบบบริษัทนั้น ตั้งอยู่ที่ใด มีความมั่นคงแค่ไหน เปิดให้บริการจริงตามที่โฆษณาหรือไม่ มีทีมงานบริการหลังการขายตามที่พูดเป็นอย่างไร

4.อย่าตัดสินใจจากสินค้าตัวอย่าง เพราะอาจใช้เครื่องคุณภาพสูงกว่าในการทำตัวอย่าง แต่เครื่องที่ขายทำไม่ได้ ดังนั้น เป็นไปได้ ให้ทดสอบจริงด้วยสเปคเครื่องที่จะซื้อ โดยนำสินค้าของเรา รวมถึงวัสดุที่เราต้องการ นำไปทำการทดสอบจริง กับเครื่องรุ่นที่เราจะซื้อ ให้เห็นกับตาว่าทำงานได้จริง จนพอใจ

5.เมื่อตัดสินใจซื้อ ควรถ่ายรูปเครื่องที่ทำการทดสอบไว้ และเครื่องที่จะส่งให้เรา (หากเครื่องที่จะซื้อมีหลายตัว) โดยถ่ายหลายๆจุด รวมถึง series number ของเครื่อง เพื่อป้องกันการนำเครื่องย้อมแมว เครื่องที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ หรือเครื่องโชว์มาส่ง ซึ่งไม่ใช่เครื่องใหม่ หรือเครื่องที่ทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรา

6.หากมีการดำเนินการสั่งซื้อ ควรมีหนังสือสัญญาอย่างเป็นทางการ ระบุถึง การบริการหลังการขาย อุปกรณ์ ของแถม ฯลฯ ตามที่ตกลงไว้ (ระวังการแจ้งว่าบริการทั่วประเทศ แต่พอเรียกเซอร์วิซ คิดค่า เดินทาง ค่าที่พัก ถ้าฟรี ต้องระบุให้ชัดเจน)

หลังซื้อเครื่อง

          ปัญหาที่เกิดหลังจากซื้อเครื่องมา มักเกิดในช่วง 6 เดือนหลังจากส่งมอบ เนื่องจากเป็นเครื่องใหม่ ช่วงแรกจะยังไม่เกิดอาการใดๆ ดังนั้น ช่วงแรก ควรทำการทดสอบให้ครบถ้วนในด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อตรวจดูถึงความสามารถของเครื่องให้ครบทุกด้าน เช่น เครื่องตัดเหล็กหนาได้ 10 มม. แต่งานเรามีเพียง 5 มม. ก็ควรหาชิ้นงาน 10 มม. มาเทส หรือหากสเปคบอกตัดทองเหลืองได้ แม้เราไม่มีงานทองเหลือง แต่ก็ควรหาทองเหลืองมาเทสด้วย เพราะหากปล่อยนานไป ในอนาคตต้องการใช้งานหนา 10 มม. หรือต้องตัดทองเหลือง หากทำไม่ได้ ผู้ขายอาจโทษผู้ซื้อว่าทีแรกทำได้ ตอนนี้เครื่องเก่า ก็ตกเป็นภาระของผู้ซื้อโดยปริยาย

          ปัญหาด้านการบริการหลังการขาย เป็นปัญหาใหญ่ สำหรับธุรกิจเครื่องจักร เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น จึงไม่มีอะไรจะยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า การบริการหลังการขายจะเป็นไปตามที่ตกลง หากแต่สามารถวิเคราะห์จากหลักการและเหตุผล ที่เป็นตรรกะได้อย่างพอสังเขป เช่น การขายที่ราคาต่ำกว่าราคากลางมาก เพราะบางแห่ง ตั้งราคาขาย โดยไม่สนใจถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นต่อการบริการหลังการขาย จึงได้ราคาเสนอที่ถูกมาก แต่พอเกิดปัญหา ก็ไม่สามารถให้บริการได้ เพราะ หากให้บริการก็จะขาดทุน ซึ่งผู้ขายประเภทนี้ จะมีแนวคิดในเชิงสินค้าขายขาด แต่แฝงคำหลอกลวงว่าจะบริการหลังการขายนั่นเอง  

          แต่ในกรณีของเครื่องที่ซื้อมาแล้วทำงานไม่ได้ตามที่ตกลงไว้ หรือ การบริการไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ เกิดความล่าช้า เสียหายต่อลูกค้า แต่ลูกค้าไม่สามารถทำอะไรได้ นอกจากทะเลาะกับผู้ขาย หรือเลิกติดต่อกัน แต่ลูกค้าต้องแบกรับภาระเครื่องเอาไว้ ซึ่งผู้ขายก็ลอยตัวไป ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ได้เงินแล้ว ยังไม่ต้องบริการอีกต่อไป ซึ่งกรณีนี้ เกิดขึ้นบ่อยมาก ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบสิทธิ์ของตนเอง คิดว่าทำอะไรไม่ได้ เรามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

1. อ้างจากหนังสือสัญญา ทั้งด้านเทคนิค หรือการบริการ ที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ โดยแจ้งหนังสือที่เป็นเอกสาร ถึงบริษัทผู้ขาย และทำการแจ้งความที่สถานีตำรวจ ในคดี สคบ. ( ปัจจุบัน ไม่ต้องแจ้งสคบ.โดยตรง สามารถแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจได้ทันที)

2. ทำหนังสือแจ้งโดยตรงต่อ สคบ.ได้

3. หากเป็นการผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน สามารถนำหลักฐานการแจ้งความ ยื่นต่อสถาบันการเงิน เพื่อชะลอ หรือ พักการชำระค่างวดได้ และทำการแจ้งความประสงค์ เช่น คืนเครื่อง เปลี่ยนเครื่องใหม่ ขอเครื่องยืมใช้ระหว่างรอซ่อม เรียกค่าเสียหาย ฯ เพราะในความเป็นจริง ทางผู้ขาย มีการเซ็นต์สัญญากับทางสถาบันการเงิน ในการรับเครื่องคืน หากผู้ซื้อประสงค์จะคืนเครื่อง ในกรณีผู้ขายผิดสัญญา ซึ่งทางสถาบันการเงิน ก็เปรียบเสมือนตัวแทนของลูกค้าในการเจรจายุติข้อพิพาท ไม่ให้ลูกค้าเสียเปรียบได้

4. นำเรื่องขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรม ในชั้นศาล

        จะเห็นได้ว่า ในทางปฏิบัติ ลูกค้ามีสิทธิตามกฎหมายในการโต้ตอบผู้ขายอย่างชัดเจน ในการณีผู้ขายผิดสัญญา อย่างเต็มที่  แต่ในความเป็นจริง ลูกค้าส่วนใหญ่ ไม่ทราบถึงสิทธิของตนเอง หรืออาจถูกหลอก และไม่อยากค้าความ เพราะเสียทั้งเวลาและความรู้สึก แต่หากการเจรจาไม่เป็นที่พอใจ หรือไม่มีข้อยุติ เช่น รับปากว่าจะมาซ่อม แต่ก็มาบ้าง ช้าบ้าง หรือดึงเวลาบ้าง อ้างไปเรื่อยบ้าง ผู้ซื้อก็ควรที่จะใช้สิทธิอันชอบธรรม ดำเนินการให้เด็ดขาด เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้ขาย รู้สำนึกในหน้าที่ และมีจริยธรรม กระทั่งจรรยาบรรณในการบริการ เพื่อภาคเศรษฐกิจของไทย จะพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ACCESSORIES
dot
ลงทะเบียนรับข่าวสาร

dot
dot
เครื่องแกะสลัก Dogtag รุ่นต่างๆ
dot
bulletเครื่องทำด็อกแท็ค รุ่น MK2230new
bulletเครื่องแกะสลัก รุ่น Dogtag Engrave
bulletเครื่องยิงเลเซอร์ Dogtag รุ่น FS-20
dot
เครื่องแกะสลักป้ายเนมเพลท ติดเครื่องจักร
dot
bulletCo2 ยิงโลหะแบบมาร์คกิ้งครีม ราคา 39,000
bulletเครื่องแกะสลักเนมเพลท แบบหัวเข็มแกะ ราคา 39,000
dot
สินค้าใหม่
dot
bulletเครื่องเลเซอร์ FS-20 ราคาถูก
bulletเครื่องเลเซอร์ยิงโลหะ รุ่น BETA ราคาประหยัด
bulletMK55w เครื่องยิงแก้วเยติ
bulletเครื่องเลเซอร์ยิงบาร์โค้ด รุ่นBETA-II
bulletเครื่องพิมพ์ขวด/กระปุก AU725
bulletเครื่องพิมพ์แบบมือถือ+พร้อมสายพาน
bulletเครื่องพิมพ์ Easy Jet ระบบสายพานแบบหัวพ่น
bulletเครื่องยิงแหวน รุ่น BETA
dot
โปรโมชั่น
dot
bulletเครื่องพิมพ์ Qr Code รุ่น AU725
bulletเครื่องเลเซอร์ยิง QR รุ่น Mini MFM
bulletเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์ Mini MRT ขายดี
bulletเครื่องเลเซอร์ทัชสกรีน รุ่น Smart Laser
bulletเครื่องยิงโลโก้แบบ Inkjet รุ่น AU725
bulletเครื่องยิงเลเซอร์ รุ่น MRT-20 รุ่นใหม่
bulletเครื่องยิงโลหะ MRT ขนาดใหญ่
bulletMK 55w ยิงแก้วเยติราคาถูก
bulletMK3050-80w ยิงแก้วเยติ
bulletเครื่องตัดเปิดฝามะพร้าว MK 4060
bulletแผ่นโรว์มาร์ค / แผ่น อะครีลิค 2 สี
dot
เครื่องยิงโลโก้และข้อความ แบบต่างๆ
dot
bulletเครื่องยิงโลโก้บนโลหะ FS-20
bulletเครื่องแกะสลัก Dogtag ราคา 39,000
bulletเครื่องยิง Dogtag ราคาถูก
bulletเครื่องยิงเลเซอร์ Co2 มาร์คกิ้งครีม
bulletเครื่องยิงโลโก้ รุ่น Beta ราคาประหยัด
bulletSmart Laser รุ่นใหม่
bulletเครื่องยิงโลโก้ รุ่น Mini MRT
bulletเครื่องยิงเลเซอร์ MRT-20 รุ่นใหม่
bulletเครื่องยิงโลโก้ รุ่น MK2230new
bulletเครื่องยิงโลโก้ รุ่น MK3040
bulletเครื่องยิงโลโก้ รุ่น AU725
bulletเครื่องพิมพ์โลโก้ AU 825
bulletเครื่องยิงโลโกีมะพร้าว MK3050
bulletเครื่องยิงแหวน BETA
dot
เครื่องเลเซอร์ รุ่นต่างๆ
dot
bulletMk2230-40w ราคาถูก
bulletMK 2230new ขายดี
bulletMK 2230-50w ยิงโลหะแบบCo2
bulletMK 55w ใหม่ล่าสุด
bulletMK 3050-50w ราคา 69,000
bulletMK 3050-60w
bulletMK 3050-80w
bulletMK 4060-50w ราคา 79,000
bulletMK-4060-60w
bulletMK 4060-80w
bulletMK 4060-100w
bulletMK 6090-60w
bulletMK 6090-80w
bulletMK 6090-100w
bulletMK 1390-80w
bulletMK 1390-100w
bulletMK 1390-130w
bulletMK 1390-150w
bulletMini MRT เครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์
bulletBeta-20w เครื่องยิงโลหะ
bulletMJ ยิงจิวเวลรี่/ยิงแหวน
bulletMini MFM สุดยอด!!!
bulletMRT-20w เครื่องยิงโลหะ
bulletMRT-30w เครื่องยิงโลโก้
bulletCo2 ยิงโลหะมาร์คกิ้งครีม MK2230new
bulletเครื่องตัดเปิดฝามะพร้าว COCOCUT
bulletเครื่องยิงพลาสติกหูสัตว์ หูวัว Mini MRT
bulletSmart Laser แบบทัชกรีน
bulletเครื่อพิมพ์ภาพเหมือนระบบไฟเบอร์
dot
เครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์
dot
bulletBeta-20w ราคาถูก
bulletFS-20 เครื่องยิงโลหะ ราคาถูก
bulletSmart Laser รุ่นใหม่
bulletMini MRT ราคาประหยัด
bulletMini MRT-II แบบมือถือ
bulletMini MRT-30w
bulletMRT-20w ขายดี
bulletMRT-30w
bulletMini MFM
bulletMFM-II แบบมือถือ
bulletMFB-20*ยอดนิยม
bulletMFB-30 อัพเกจใหม่
bulletMJ เครื่องยิงจิวเวลรี่/แหวน
bulletFiber MK22
bulletเครื่องยิงบาร์โค้ด,QR
dot
เครื่องยิงเลเซอร์
dot
bulletCo2 ยิงโลหะ รุ่น MK2230new
bulletMini MRT ยิงพลาสติก
bulletMRT-20 ยิงโลหะและพลาสติก
bulletMini MFM
bulletMini MRT เครื่องยิงโลโก้
bulletMFM เลเซอร์ QR / DataMatrix
bulletFiber MFB-20
bulletFIBER MK22 ยิงโลหะและพลาสติก
bulletFIBER MRT-20w
bulletSmart Laser
bulletเครื่องเลเซอร์ MDP-50w
dot
รีวิว เครื่องเลเซอรไฟเบอร์
dot
bulletเลเซอร์มาร์ค ยิงบนพลาสติก tag กรมปศุสัตว์
bulletเลเซอร์ยิงบนพลาสติก
bulletเลเซอร์แกะโลโก้,แกะลายต่างๆ
bulletเลเซอร์มาร์คด้ามปืน กระบอกปืน
bulletเลเซอร์มาร์คกระสุนปืน
bulletเลเซอร์ยิงบาร์โค๊ด
bulletเลเซอร์รันตัวเลข
bulletเลเซอร์เนมเพลท ป้ายชื่อโลหะ
bulletเครื่องเลเซอร์ยิงบารโค้ด,Barcode
bulletประยุกต์ใช้งานเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์
dot
เครื่องพิมพ์ วันเดือนปี
dot
bulletDY-8 แบบปั้ม ความร้อน
bulletAU 721 เครื่องพิมพ์ถุง
bulletAU 725 เครื่องพิมพ์ขวด กระปุก
bulletAU 825 เครื่องพิมพ์โลโก้
bulletAU 925 ขนาดใหญ่ 50mm
bulletเครื่องพิมพ์แบบมือถือ+พร้อมสายพาน
bulletEasy-JET เครื่องพิมพ์ระบบสายพานแบบหัวพ่น
dot
เครื่องพิมพ์โลโก้ รุ่นต่างๆ
dot
bulletAU725 เครื่องพิมพ์ขวด
bulletAU 825 เครื่องพิมพ์ขนาด 25mm
bulletAU925 ขนาดใหญ่ 50mm
bulletชุดสายพานพร้อมเครื่องพิมพ์
bulletเครื่องพิมพ์วันเดือนปีพร้อมสายพาน
dot
เครื่องเลเซอร์ MC ยอดนิยม
dot
bulletMC70*ขายดี
bulletMC90
bulletMC120
bulletMC160
bulletรีวิว เครื่องเลเซอร์MC
dot
เครื่องตัดเลเซอร์
dot
bulletMB 1006 ตัด 30mm
bulletMB 1306 ตัด 40mm
bulletKL 6090 ตัด 15mm
dot
เครื่องเลเซอร์ Co2 ตัดโลหะ
dot
bulletเครื่องเลเซอร์ MA1810
dot
เครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์ตัดโลหะ
dot
bulletLaser Fiber Cutting
dot
เลเซอร์มาร์ค จิวเวอรี่
dot
bulletเครื่องยิงของพรีเมี่ยม รุ่นMJ
bulletเครื่องยิงแหวน ด้านใน(ท้องแหวน)
bulletเลเซอร์เครื่องประดับ
bulletเลเซอร์มาร์ค กำไลข้อมือ
dot
เครื่องตัดเปิดฝามะพร้าว
dot
bulletเครื่องตัดเปิดฝามะพร้าว 4060
bulletเครื่องตัดฝามะพร้าว รุ่น Coco609
dot
เครื่องเลเซอร์ รุ่นต่างๆ
dot
bulletเครื่องเลเซอร์ BETA
bulletเครื่องเลเซอร์ Smart Laser
bulletเครื่องเลเซอร์ Mini MRT
bulletเครื่องเลเซอร์ MRT ขนาดใหญ่
bulletMK 2230
bulletเครื่องเลเซอร์ MR
bulletเครื่องเลเซอร์ MA
bulletเครื่องเลเซอร์ MY
bulletเครื่องเลเซอร์ MK
bulletเครื่องเลเซอร์ MW
bulletเครื่องเลเซอร์ MCM
bulletเครื่องเลเซอร์ MMK
bulletเครื่องเลเซอร์ MBL
bulletเครื่องเลเซอร์ MCC
bulletเครื่องเลเซอร์ MWM
bulletเครื่องตัดเปิดฝามะพร้าว COCOCUT
bulletเครื่องเลเซอร์ ตระกูล อื่นๆ
dot
รวมภาพผลงาน / แกลลอรี่
dot
bulletภาพเลเซอร์ งานไม้
bulletภาพเลเซอร์ งานอครีลิก
bulletภาพ กลุ่มงานอุตสาหกรรม
bulletภาพเลเซอร์ คุณสมบัติชั้นสูง
bulletภาพเลเซอร์ งานพิเศษ
bulletภาพเลเซอร์ งานยิงโลหะ
bulletภาพเลเซอร์ งานวัตถุมงคล
bulletภาพเลเซอร์ งานพลาสติก
bulletภาพเลเซอร์ งานกระดาษ ยาง
bulletภาพเลเซอร์ งานตัดโลหะ
bulletภาพเลเซอร์ งานโฟม ฟองน้ำ
bulletภาพเลเซอร์ งานเชื่อมโลหะ
bulletภาพเลเซอร์ งานตัดโมเดล
bulletภาพเลเซอร์ งานผ้า สิ่งทอ หนัง
bulletภาพเลเซอร์ งานกระจก แก้ว หิน
dot
เครื่องเลเซอร์ กลุ่ม งานแกะสลัก
dot
bulletอโลหะ(ไม้ อะครีลิค ผ้า ฯ)
bulletโลหะ ( เหล็ก สแตนเลส ฯ)
dot
เครื่องเลเซอร์ กลุ่ม งานมาร์ค
dot
bulletมาร์ค Co2
bulletมาร์ค Nd Yag
bulletมาร์ค Diode
bulletมาร์ค Fiber
dot
เครื่องเลเซอร์ กลุ่ม งานตัด
dot
bulletเลเซอร์ตัด โลหะทุกชนิด
bulletเลเซอร์ตัด อโลหะทุกชนิด
dot
เครื่องเลเซอร์ กลุ่ม งานเชื่อม
dot
bulletเลเซอร์เชื่อม แม่พิมพ์
bulletเลเซอร์เชื่อม จิวเวอรี่
dot
เครื่องเลเซอร์ กลุ่มงานอื่นๆ
dot
bulletเลเซอร์ 3มิติ
bulletเลเซอร์ วงจรอิเล็คทรอนิกส์
bulletเลเซอร์ งานแพทย์
bulletเลเซอร์ ความงาม
bulletเลเซอร์โซล่าเซลล์
dot
เลเซอร์ แกะสลัก ตัด ไม้
dot
bulletเลเซอร์ งานไม้ เอ็มดีเอฟ
dot
เลเซอร์ อะครีลิค
dot
bulletเลเซอร์ งานแกะสลัก อครีลิค
bulletเลเซอร์ งาน ตัดอะครีลิค
dot
เลเซอร์ ผ้า สิ่งทอ
dot
bulletเลเซอร์ งานตัดผ้า ผืน ม้วน
bulletเลเซอร์ งานจักรปัก ลาเบลล์
dot
เลเซอร์ โลหะ เหล็ก
dot
bulletเลเซอร์ ยิงเหล็ก แสตนเลส
bulletเลเซอร์ ตัดเหล็ก แสตนเลส
bulletเลเซอร์ เชื่อมแหวนจิวเวอรี่
bulletเลเซอร์เชื่อม แม่พิมพ์โมลด์
bulletเลเซอร์ ยิงโลหะ
bulletเครื่องยิงโลโก้ แบบCo2 ราคาถูก
dot
อะไหล่ และ อุปกรณ์เสริม
dot
bulletแผ่นโรว์มาร์ค/แผ่น Rowmark
bulletแผ่นเนมเพลท อะครีลิค2สี
bulletอะไหล่ อุปกรณ์ เลเซอร์
bulletMarking Cream ครีมยิงโลหะด้วย CO2
bulletอุปกรณ์เสริม Rotary แกะงานทรงกระบอก
bulletอุปกรณ์เสริม
bulletรีวิว
bulletรีวิวงานไม้


งานเลเซอร์
คลิ๊ป การทำงานเครื่องเลเซอร์
ภาพยนตร์โฆษณษ เครื่องเลเซอร์


AUDIC LASER INTERNATIONAL CO.,LTD. 8/8 Moo8 Ladlumkaew, Pathum Thani. THAILAND. TEL : 080-535-4646 Email: audiclaser@hotmail.com
      บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงรายละเอียดปลีกย่อยของสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากการปรับเปลี่ยนจะอยู่บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก และ จะทดแทนโดยใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพเทียบเท่าเป็นมาตรฐาน
      สินค้า ภาพ ข้อความและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ห้ามมิให้บุคคล หรือ นิติบุคคลใดๆ เผยแพร่ ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบไม่ว่า ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด ผู้ใดละเมิด ทางบริษัทจะดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
ออดิก เลเซอร์
8/8 หมู่8  
ตำบล ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
โทร : 080-535-4646 ,
Email:audiclaser@hotmail.com : 089-074-2444